KITABLAR Çeşidlə: Ada görə Son əlavəyə görə
XIV-əsrin sonu-XV əsrin əvvəllərində Azərbaycanda sikkə dövriyyəsi və metrologiyası
24
IX-XIV əsrlərdə Azərbaycanın pul dövriyyəsi və sikkə zərbi
65
Izzəddin ibn Əl-Əsir. Əl-Kamil Fi-T-Tarix (Mükəmməl tarix)
477
Fəzlullah Rəşidəddin. Came ət-təvarix
718
Reşidü'd-din Fazlullah. Cami'ü't-Tevarih. Selcuklu devleti.
158
Dərbəndnamələr
187
Kartlinin həyatı
56
Azərbaycan tarixi üzrə antik qaynaqlar
186
Erkən orta əsrlərdə türklər haqqında ərəb mənbələri
64
Azərbaycan XV-XVIII əsrin birinci yarısına aid mənbələr üzrə
102
Orta əsr ərəb mənbələrində Azərbaycan tarixinə aid materiallar
397
Tarixin nəzəri problemləri. Mənbəşünaslığa giriş
1658
ƏSAS XƏBƏRLƏR
Səfəvilər dövlətinin tarixinə dair elektron kitablar (I hissə).
10278
08/04/2018
Elektron xidmətlər
9506
08/11/2018
Şamaxı səfəri (II hissə)
7215
21/08/2018
Zirə kəndinə səfər
6570
06/05/2017
Fatmayi kəndinə səyahət
6550
29/03/2017
Novxanı kəndinə səyahət
6453
26/03/2017
"Tarix terminləri lüğəti" nəşr olunub.
5830
25/02/2017
Damlalardan dərya yaradan dahi - Akif Məmmədli
5409
15/02/2017
“Azərbaycan Səfəvilər dövləti” Türkiyə türkcəsində
4828
20/02/2018
Şahin Fazil: "Ağlamayaq, kişilər"
4653
26/02/2017