DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Antropologiyanın əsasları
3233
Orta Əsrlər tarixi
3474
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
3028
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
2080
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
1187
Toponimika
1015
SSRİ Arxeologiyası
1363
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
238
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
330
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
189
Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi. II hissə (1945-2002).
8950
Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi. I hissə (1918-1945).
7007