DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Antropologiyanın əsasları
1476
Orta Əsrlər tarixi
1684
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
1018
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
615
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
358
Toponimika
326
SSRİ Arxeologiyası
1082
Azərbaycan tarixi (Elmi-nəzəri və praktik problemləri). I hissə.
243
Azərbaycan tarixi (3 hissədə). II hissə.
371
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
138
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
154
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
97