DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Antropologiyanın əsasları
2021
Orta Əsrlər tarixi
2440
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
1635
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
1319
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
731
Toponimika
645
SSRİ Arxeologiyası
1163
Azərbaycan tarixi (Elmi-nəzəri və praktik problemləri). I hissə.
372
Azərbaycan tarixi (3 hissədə). II hissə.
626
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
172
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
215
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
126