DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Antropologiyanın əsasları
2731
Orta Əsrlər tarixi
3001
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
2358
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
1828
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
954
Toponimika
866
SSRİ Arxeologiyası
1258
Azərbaycan tarixi (Elmi-nəzəri və praktik problemləri). I hissə.
479
Azərbaycan tarixi (3 hissədə). II hissə.
931
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
208
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
265
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
147