DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Antropologiyanın əsasları
2521
Orta Əsrlər tarixi
2704
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
1975
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
1637
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
857
Toponimika
789
SSRİ Arxeologiyası
1233
Azərbaycan tarixi (Elmi-nəzəri və praktik problemləri). I hissə.
429
Azərbaycan tarixi (3 hissədə). II hissə.
779
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
190
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
233
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
134