DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Antropologiyanın əsasları
2867
Orta Əsrlər tarixi
3135
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
2420
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
1873
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
1025
Toponimika
879
SSRİ Arxeologiyası
1275
Azərbaycan tarixi (Elmi-nəzəri və praktik problemləri). I hissə.
497
Azərbaycan tarixi (3 hissədə). II hissə.
958
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
219
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
274
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
157