DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Antropologiyanın əsasları
1739
Orta Əsrlər tarixi
1992
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
1224
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
846
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
480
Toponimika
437
SSRİ Arxeologiyası
1119
Azərbaycan tarixi (Elmi-nəzəri və praktik problemləri). I hissə.
302
Azərbaycan tarixi (3 hissədə). II hissə.
459
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
151
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
175
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
108