DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Antropologiyanın əsasları
624
Orta Əsrlər tarixi
802
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
484
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
243
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
131
Toponimika
122
SSRİ Arxeologiyası
676
Azərbaycan tarixi (Elmi-nəzəri və praktik problemləri). I hissə.
159
Azərbaycan tarixi (3 hissədə). II hissə.
192
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
94
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
88
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
65