DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Antropologiyanın əsasları
2183
Orta Əsrlər tarixi
2493
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
1725
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
1397
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
763
Toponimika
656
SSRİ Arxeologiyası
1179
Azərbaycan tarixi (Elmi-nəzəri və praktik problemləri). I hissə.
386
Azərbaycan tarixi (3 hissədə). II hissə.
644
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
179
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
217
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
128