ÜMUMILƏŞDIRILMIŞ ƏSƏRLƏR
Ana səhifə > Ümumiləşdirilmiş əsərlər
Ümumdünya tarixinə nəzər
114
Erməni dilinə türk dilinin təsiri və ermənilərin türkcədən aldıqları sözlər
86
İren Melikovanın əsərləri
27
Efsaneden Gerçeğe-Hacı Bektaşi
40
Destandan Masala Türkoloji-Yolçuluklarım
23
Kırklar'ın Cemi'nde
19
Uyur idiki Uyardılar: Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları.
20
Azərbaycan Türkləri: Rusiya idarəçiliyi altında güc və kimlik
56
1500-1988-ci illərdə Iran müharibədə
55
Azərbaycan tarixi üzrə oçerklər
20
Azərbaycan və Şimali Qafqaz xalqları (XVIII-XXI əsrin əvvəlləri)
186
Azərbaycan türklərinin İslamaqədər tarixi. (Doqquz Bitik). III Bitik
195