QƏDIM DÖVR
Ana səhifə > Qədim dövr
Azərbaycanın Arxeoloji xəritəsi
44
1354
Əhəmənilər imperiyasının xəritəsi təxminən e.ə. 500-cü ildə
34
1094
Giyum Sansonun Kolxida, İberiya və Albaniya xəritəsi
29
1254
Strabona görə dünya xəritəsi
34
1208
Assuriya imperiyasının xəritəsi
22
1065