QƏDIM DÖVR
Ana səhifə > Qədim dövr
Azərbaycanın Arxeoloji xəritəsi
48
1515
Əhəmənilər imperiyasının xəritəsi təxminən e.ə. 500-cü ildə
37
1251
Strabona görə dünya xəritəsi
36
1365
Giyum Sansonun Kolxida, İberiya və Albaniya xəritəsi
29
1453
Assuriya imperiyasının xəritəsi
24
1230