TARIXI COĞRAFIYA
Ana səhifə > Tarixi Coğrafiya
Avrasiyanın Türk toponimləri
176
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
138
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
88
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
76
Azərbaycanın tarixi coğrafiyası
211
Qədim türklər və Ermənistan
140
İran Coğrafyasında Türkler
184
Türk dilində adlar və adlandırmalar
44
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
262
Toponimikanın oçerkləri
67
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
681
Toponimikaya giriş
72