TARIXI COĞRAFIYA
Ana səhifə > Tarixi Coğrafiya
Avrasiyanın Türk toponimləri
178
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
150
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
89
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
77
Azərbaycanın tarixi coğrafiyası
213
Qədim türklər və Ermənistan
145
İran Coğrafyasında Türkler
194
Türk dilində adlar və adlandırmalar
48
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
264
Toponimikanın oçerkləri
68
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
682
Toponimikaya giriş
72