KITABLAR Çeşidlə: Ada görə Son əlavəyə görə
IX-XIV əsrlərdə Azərbaycanın pul dövriyyəsi və sikkə zərbi
69
Izzəddin ibn Əl-Əsir. Əl-Kamil Fi-T-Tarix (Mükəmməl tarix)
493
Fəzlullah Rəşidəddin. Came ət-təvarix
737
Reşidü'd-din Fazlullah. Cami'ü't-Tevarih. Selcuklu devleti.
165
Dərbəndnamələr
195
Kartlinin həyatı
56
Azərbaycan tarixi üzrə antik qaynaqlar
217
Erkən orta əsrlərdə türklər haqqında ərəb mənbələri
68
Azərbaycan XV-XVIII əsrin birinci yarısına aid mənbələr üzrə
107
Orta əsr ərəb mənbələrində Azərbaycan tarixinə aid materiallar
410
Tarixin nəzəri problemləri. Mənbəşünaslığa giriş
1733
Qədim Azərbaycan Tarixi Mixiyazılı Mənbələrdə
335
ƏSAS XƏBƏRLƏR
Səfəvilər dövlətinin tarixinə dair elektron kitablar (I hissə).
10977
08/04/2018
Elektron xidmətlər
9977
08/11/2018
Şamaxı səfəri (II hissə)
8372
21/08/2018
Zirə kəndinə səfər
7007
06/05/2017
Fatmayi kəndinə səyahət
6992
29/03/2017
Novxanı kəndinə səyahət
6909
26/03/2017
"Tarix terminləri lüğəti" nəşr olunub.
6315
25/02/2017
Damlalardan dərya yaradan dahi - Akif Məmmədli
5847
15/02/2017
“Azərbaycan Səfəvilər dövləti” Türkiyə türkcəsində
5219
20/02/2018
Şahin Fazil: "Ağlamayaq, kişilər"
5071
26/02/2017