YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Zaqatala mahalının xəritəsi
32
1590
Zəngəzur qəzasının xəritəsi
102
1620
Şuşa qəzasının xəritəsi 
46
1479
Şərur-Dərələyəz qəzası
79
1747
Şamaxı qəzasının xəritəsi
22
1345
Quba qəzasının xəritəsi
26
1359
Qazax qəzasının xəritəsi
16
1303
Nuxa (Şəki) qəzasının xəritəsi
33
1440
Naxçıvan qəzasının xəritəsi 
48
1633
Lənkəran qəzasının xəritəsi
30
1487
Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi
41
2144
Göyçə qəzasının xəritəsi
24
1331