YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Göyçay qəzasının xəritəsi
24
1328
Gəncə qəzasının xəritəsi
16
1167
Ərəş qəzasının xəritəsi
16
1068
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
32
1186
Cavanşir qəzasının xəritəsi
28
1103
Cavad qəzasının xəritəsi
28
1096
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
47
1334
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
38
1434
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
25
1233
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
123
3643
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
16
1098
Qafqazın ərazi və əhalisi
45
1214