YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
120
3528
Zəngəzur qəzasının xəritəsi
102
1620
Şərur-Dərələyəz qəzası
79
1747
Qafqaz XIX əsrdə (1800-1878)
56
1308
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
48
1190
Naxçıvan qəzasının xəritəsi 
48
1633
Şuşa qəzasının xəritəsi 
46
1479
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
45
1287
Qafqazın ərazi və əhalisi
42
1174
Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi
41
2144
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
37
1385
Nuxa (Şəki) qəzasının xəritəsi
33
1440