QƏDIM DÖVR
Ana səhifə > Qədim dövr
Azərbaycanın Arxeoloji xəritəsi
53
1738
Əhəmənilər imperiyasının xəritəsi təxminən e.ə. 500-cü ildə
41
1470
Giyum Sansonun Kolxida, İberiya və Albaniya xəritəsi
32
1680
Strabona görə dünya xəritəsi
37
1566
Assuriya imperiyasının xəritəsi
38
1430