DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Antropologiyanın əsasları
3571
Orta Əsrlər tarixi
3890
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
3480
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
2155
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
1259
Toponimika
1095
SSRİ Arxeologiyası
1474
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
263
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
359
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
197
Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi. II hissə (1945-2002).
9784
Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi. I hissə (1918-1945).
7388