YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
44
1049
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
34
1243
Cavad qəzasının xəritəsi
26
942
Cavanşir qəzasının xəritəsi
26
948
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
29
1028
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
23
1050
Göyçay qəzasının xəritəsi
22
1145
Göyçə qəzasının xəritəsi
23
1192
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
37
1145
Gəncə qəzasının xəritəsi
14
1009
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
108
3038
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
15
941