YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
91
2345
Zəngəzur qəzasının xəritəsi
88
1115
Şərur-Dərələyəz qəzası
69
1245
Şuşa qəzasının xəritəsi 
43
1068
Qafqaz XIX əsrdə (1800-1878)
42
895
Naxçıvan qəzasının xəritəsi 
42
1090
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
37
781
Qafqazın ərazi və əhalisi
35
789
Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi
33
1626
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
32
974
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
32
862
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
26
795