YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
108
3024
Zəngəzur qəzasının xəritəsi
99
1447
Şərur-Dərələyəz qəzası
76
1573
Qafqaz XIX əsrdə (1800-1878)
56
1172
Naxçıvan qəzasının xəritəsi 
46
1448
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
44
1045
Şuşa qəzasının xəritəsi 
44
1322
Qafqazın ərazi və əhalisi
42
1034
Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi
37
1952
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
36
1139
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
34
1235
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
29
1022