YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
92
2420
Zəngəzur qəzasının xəritəsi
91
1155
Şərur-Dərələyəz qəzası
71
1273
Şuşa qəzasının xəritəsi 
43
1090
Qafqaz XIX əsrdə (1800-1878)
42
916
Naxçıvan qəzasının xəritəsi 
42
1111
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
38
802
Qafqazın ərazi və əhalisi
35
806
Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi
34
1653
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
32
991
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
32
896
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
26
812