YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
108
3039
Zəngəzur qəzasının xəritəsi
99
1460
Şərur-Dərələyəz qəzası
76
1579
Qafqaz XIX əsrdə (1800-1878)
56
1179
Naxçıvan qəzasının xəritəsi 
46
1457
1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi
44
1049
Şuşa qəzasının xəritəsi 
44
1327
Qafqazın ərazi və əhalisi
42
1039
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
37
1145
Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi
37
1964
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
34
1243
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
29
1029