TARIXI COĞRAFIYA
Ana səhifə > Tarixi Coğrafiya
Avrasiyanın Türk toponimləri
183
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
156
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
94
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
78
Azərbaycanın tarixi coğrafiyası
226
Qədim türklər və Ermənistan
149
İran Coğrafyasında Türkler
198
Türk dilində adlar və adlandırmalar
48
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
268
Toponimikanın oçerkləri
73
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
690
Toponimikaya giriş
80