ORTA ƏSRLƏR
Ana səhifə > Orta əsrlər
İbn Bəttutənin səyahətləri
18
1199
Xəzər dənizi Kür və Volqa çaylarının qərb sahilləri arasında və ona bitişik əyalətlər
13
1074
Adam Olearinin Persiya və Dağıstan marşrutu
17
1106
Səfəvilər dövlətinin inzibati xəritəsi
44
1484
Persiyanın və ya Səfəvilər dövlətinin xəritəsi
34
1351
Əbdül Qasım Məhəmməd ibn Havqəl tərəfindən Xəzər dənizinin 10-cu əsr xəritəsi
15
1226
Həmdullah Mustovfinin "Nüzhət əl-Qülub" əsərinə görə Hülakilər imperiyası
35
1131