MƏNBƏLƏR VƏ TARIXŞÜNASLIQ
Ana səhifə > Mənbələr və tarixşünaslıq
Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar
2380
Tarixin nəzəri problemləri. Mənbəşünaslığa giriş
1804
Əhsənüt-təvarix (Tarixlərin ən yaxşısı).
1197
Əbu Bəkr Tehrani və onun "Kitab-i Diyarbəkriyyə" əsəri
946
Fəzlullah Rəşidəddin. Came ət-təvarix
795
Kitab-i Diyarbəkriyyə
746
Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi (Tarixe-aləmaraye-Abbasi). II kitab
590
Qafqaz xalqları tarixinin tarixşünaslığı (XIX - ХХ əsrin əvvəlləri)
548
Izzəddin ibn Əl-Əsir. Əl-Kamil Fi-T-Tarix (Mükəmməl tarix)
532
Tarix-i aləm aray-i Abbasi
531
Xristian səyyahın tarixi
444
Orta əsr ərəb mənbələrində Azərbaycan tarixinə aid materiallar
431