ƏHALI TARIXI
Ana səhifə > Əhali tarixi
Qədim türk eli (Saqa-Qamər boyları).
68
Gəncə İmamzadə türbəsi (tarixi-etnoqrafik tədqiqat)
57
Vartaşen (Oğuz) rayonunun əhalisinin milli tərkibi (1930-1999) (məqalə)
54
Naxçıvan Regionunun Tarixinə və Etnoqrafiyasına dair materiallar
40
Oğuz rayonunun inzibati-ərazi bölgüsü və əhalisinin yerləşməsi (məqalə)
40
Borçalıda Azərbaycanlı əhalisinin demoqrafik vəziyyəti (məqalə)
33