DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Latın Amerikası ölkələrinin müasir tarixi
701
Xanlıqlar və rus müstəmləkəçiliyi dövründə Şimali Azərbaycan...
645
Latın Amerikası ölkələrinin yeni tarixi
476
Umumi Türk tarihine giriş
427
Dünya siyasəti və Beynəlxalq münasibətlər
396
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
359
Azərbaycan: qısa dövlətçilik tarixi
345
ABŞ və Böyük Britaniyanın ən yeni tarixi (1918-2007-ci illər)
278
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
263
Qədim Şərq Quldarlıq ölkələrinin dövlət və hüquq tarixi
242
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
197
Tarixi Demoqrafiya
148