DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Antropologiyanın əsasları
3622
Orta Əsrlər tarixi
3968
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
3615
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
2180
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
1288
Toponimika
1130
SSRİ Arxeologiyası
1480
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
265
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
371
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
205
Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi. II hissə (1945-2002).
10249
Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi. I hissə (1918-1945).
7547