ORTA ƏSRLƏR DÖVRÜ
Ana səhifə > Orta əsrlər dövrü
Azərbaycan XIII-XIV əsrlərdə.
3992
IX əsrin II yarısı – XI əsrlərdə Azərbaycan feodal dövlətləri
1743
I Şah İsmayılın hakimiyyəti ("Tarix-e Aləmara-ye Şah İsmayıl" əsəri əsasında)
1410
Azərbaycan VII-IX əsrlərdə
1040
Azərbaycan Hülakilər dövlətinin tənəzzülü dövründə (1316-1360-cı illər)
759
Səfəvi‐Osmanlı münasibətləri
637
Ulusunu tanımayan tanrısını tanımaz (Atropatena e. ə. IV – e. VII əsri)
619
Şah İsmayıl Səfəvi
610
Azərbaycan Səfəvi dövlətinin xarici siyasəti (Türkiyə tarixşünaslığında)
591
Azərbaycan Atabəylər dövləti (1136-1225)
570
XV əsr Azərbaycan dövlətləri
531
Ərəb xilafəti və Azərbaycan
488