TARIXI COĞRAFIYA
Ana səhifə > Tarixi Coğrafiya
Qədim türklər və Ermənistan
161
Qərbi Azərbaycanın tarixi coğrafiyası
314
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
96
Toponimikanın oçerkləri
76
Toponimikaya giriş
80
Türk dilində adlar və adlandırmalar
49
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
703
XIII-XIV əsrlərdə Qızıl Ordanın tarixi coğrafiyası
40
XVII-XVIII əsrlərdə Azərbaycanın tarixi coğrafiyası
61
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
83
Əsərlər. 7-ci cild: İran tarixi və tarixi coğrafiyası üzrə əsərlər.
135