TARIXI COĞRAFIYA
Ana səhifə > Tarixi Coğrafiya
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
160
Əsərlər. 7-ci cild: İran tarixi və tarixi coğrafiyası üzrə əsərlər.
128
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
96
Naxçıvan diyarının tarixi coğrafiyası
84
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
83
Toponimikaya giriş
80
Toponimikanın oçerkləri
75
Qədim Azərbaycan
71
XVII-XVIII əsrlərdə Azərbaycanın tarixi coğrafiyası
61
Türk dilində adlar və adlandırmalar
49
XIII-XIV əsrlərdə Qızıl Ordanın tarixi coğrafiyası
40