TARIXI COĞRAFIYA
Ana səhifə > Tarixi Coğrafiya
Avrasiyanın Türk toponimləri
184
Güney Azerbaycan'ın Doğusundakı yer adları
158
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
95
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
80
Azərbaycanın tarixi coğrafiyası
238
Qədim türklər və Ermənistan
154
İran Coğrafyasında Türkler
199
Türk dilində adlar və adlandırmalar
49
Azərbaycan Toponimikası: tarixi-etnoqrafik tədqiqat
270
Toponimikanın oçerkləri
75
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
692
Toponimikaya giriş
80