ŞƏXSIYYƏTLƏR
Ana səhifə > Şəxsiyyətlər
İqrar Həbib oğlu Əliyev
2781
12/12/2016
Həmdullah Mustovfi Qəzvini
2665
09/12/2016
Şərəfəddin Əli Yəzdi
1590
04/12/2016
Nizaməddin Şami
1970
04/12/2016
Mirzə Məhəmməd Mehdi Kövkəbi Astarabadi
1403
02/12/2016
Əbubəkr ət-Tihrani əl-İsfahani
1258
02/12/2016
Mirxond Məhəmməd ibn Xondşah ibn Mahmud
1212
29/11/2016
Xondəmir Qiyasəddin ibn Hümaməddin əl-Hüseyni
1309
28/11/2016
Sədrəddin-Soltan İbrahim əl-Əmini
1315
27/11/2016
Həsən bəy Rumlu
3228
25/11/2016
Mirzə Kazım bəy
8600
25/11/2016
İsgəndər bəy Münşi Türkman
2500
19/11/2016