YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Göyçay qəzasının xəritəsi
20
864
Gəncə qəzasının xəritəsi
13
797
Ərəş qəzasının xəritəsi
8
665
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
26
795
Cavanşir qəzasının xəritəsi
25
729
Cavad qəzasının xəritəsi
23
727
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
32
862
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
32
974
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
21
772
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
91
2345
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
14
718
Qafqazın ərazi və əhalisi
35
789