YENI DÖVR
Ana səhifə > Yeni dövr
Göyçay qəzasının xəritəsi
22
1145
Gəncə qəzasının xəritəsi
14
1009
Ərəş qəzasının xəritəsi
13
902
Cəbrayıl qəzasının xəritəsi
29
1028
Cavanşir qəzasının xəritəsi
26
948
Cavad qəzasının xəritəsi
26
942
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
37
1145
Bakı Quberniyasının etnoqrafik xəritəsi
34
1243
Cənubi Qafqaz diyarında 1809-cü ildən 1817-ci ilə qədər hərbi əməliyyatlar xəritəsi
23
1050
Hacı Zeynalabdin Şirvaninin səyahət xəritəsi (1780-1839)
108
3038
Kiçik Asiya. Qafqaz və Qara Dəniz
15
941
Qafqazın ərazi və əhalisi
42
1039