ORTA ƏSRLƏR
Ana səhifə > Orta əsrlər
İbn Bəttutənin səyahətləri
12
594
Xəzər dənizi Kür və Volqa çaylarının qərb sahilləri arasında və ona bitişik əyalətlər
11
486
Adam Olearinin Persiya və Dağıstan marşrutu
12
519
Səfəvilər dövlətinin inzibati xəritəsi
29
723
Persiyanın və ya Səfəvilər dövlətinin xəritəsi
28
761
Əbdül Qasım Məhəmməd ibn Havqəl tərəfindən Xəzər dənizinin 10-cu əsr xəritəsi
12
569
Həmdullah Mustovfinin "Nüzhət əl-Qülub" əsərinə görə Hülakilər imperiyası
29
606