ORTA ƏSRLƏR
Ana səhifə > Orta əsrlər
İbn Bəttutənin səyahətləri
14
1062
Xəzər dənizi Kür və Volqa çaylarının qərb sahilləri arasında və ona bitişik əyalətlər
13
931
Adam Olearinin Persiya və Dağıstan marşrutu
16
969
Səfəvilər dövlətinin inzibati xəritəsi
41
1313
Persiyanın və ya Səfəvilər dövlətinin xəritəsi
33
1221
Əbdül Qasım Məhəmməd ibn Havqəl tərəfindən Xəzər dənizinin 10-cu əsr xəritəsi
14
1089
Həmdullah Mustovfinin "Nüzhət əl-Qülub" əsərinə görə Hülakilər imperiyası
34
1015