TARIXI DEMOQRAFIYA
Ana səhifə > Tarixi Demoqrafiya
Səfəvilər dövlətində xəstəliklərin yaratdığı demoqrafik problemlər (məqalə)
52
İrәvan xanlığının әhalisi
69
Qafqaz və Zaqafqaziya
113
18. - 19. Yüzyılın Başlarında Azerbaycan’ın Nüfus Yapısı
65
Borçalıda Azərbaycanlı əhalisinin demoqrafik vəziyyəti (məqalə)
26
Oğuz rayonunun inzibati-ərazi bölgüsü və əhalisinin yerləşməsi (məqalə)
22
Vartaşen (Oğuz) rayonunun əhalisinin milli tərkibi (1930-1999) (məqalə)
33
Tarixi Demoqrafiya
124
Səfəvilər dövründə Dərbənd əhalisi (məqalə)
63
Quba xanlığı: əhali tarixi və azadlıq mübarizəsi
87
Şimal-Qərbi Azərbaycan (tarixi-demoqrafik tədqiqat)
100