TARIXI DEMOQRAFIYA
Ana səhifə > Tarixi Demoqrafiya
Səfəvilər dövlətində xəstəliklərin yaratdığı demoqrafik problemlər (məqalə)
50
İrәvan xanlığının әhalisi
68
Qafqaz və Zaqafqaziya
113
18. - 19. Yüzyılın Başlarında Azerbaycan’ın Nüfus Yapısı
62
Borçalıda Azərbaycanlı əhalisinin demoqrafik vəziyyəti (məqalə)
25
Oğuz rayonunun inzibati-ərazi bölgüsü və əhalisinin yerləşməsi (məqalə)
22
Vartaşen (Oğuz) rayonunun əhalisinin milli tərkibi (1930-1999) (məqalə)
32
Tarixi Demoqrafiya
122
Səfəvilər dövründə Dərbənd əhalisi (məqalə)
63
Quba xanlığı: əhali tarixi və azadlıq mübarizəsi
86
Şimal-Qərbi Azərbaycan (tarixi-demoqrafik tədqiqat)
95