DƏRSLIK
Ana səhifə > Dərslik
Antropologiyanın əsasları
3447
Orta Əsrlər tarixi
3766
Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodalizm dövründə (III-XVIII əsrlər)
3231
Slavyan ölkələri tarixi. 1917-2015
2127
Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik.
1246
Toponimika
1063
SSRİ Arxeologiyası
1439
Orta əsrlərdə Azərbaycanda hərbi və mülki vəzifələr.
248
İkinci Dünya Müharibəsinin yekunları və dərsləri
343
Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində (1941-1945-ci illər).
193
Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi. II hissə (1945-2002).
9393
Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi. I hissə (1918-1945).
7258