TARIXI COĞRAFIYA
Ana səhifə > Tarixi Coğrafiya
Qədim türklər və Ermənistan
149
Əsərlər. 7-ci cild: İran tarixi və tarixi coğrafiyası üzrə əsərlər.
123
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
94
Naxçıvan diyarının tarixi coğrafiyası
84
Toponimikaya giriş
80
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
78
Toponimikanın oçerkləri
73
Qədim Azərbaycan
61
XVII-XVIII əsrlərdə Azərbaycanın tarixi coğrafiyası
57
Türk dilində adlar və adlandırmalar
48
XIII-XIV əsrlərdə Qızıl Ordanın tarixi coğrafiyası
38