TARIXI COĞRAFIYA
Ana səhifə > Tarixi Coğrafiya
Qədim türklər və Ermənistan
149
Qərbi Azərbaycanın tarixi coğrafiyası
214
Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları
94
Toponimikanın oçerkləri
73
Toponimikaya giriş
80
Türk dilində adlar və adlandırmalar
48
Ümumi toponimika (mühazirə kursu)
690
XIII-XIV əsrlərdə Qızıl Ordanın tarixi coğrafiyası
38
XVII-XVIII əsrlərdə Azərbaycanın tarixi coğrafiyası
57
Yukarı kür boylarının yer adları üzerine bir araştırma
78
Əsərlər. 7-ci cild: İran tarixi və tarixi coğrafiyası üzrə əsərlər.
123