GÜNAY ELDAR QIZI NƏCIYEVA
Ana səhifə > Şəxsiyyətlər > Günay Eldar qızı Nəciyeva

Günay Eldar qızı NəciyevaYaşadığı tarixlər -
Vəzifəsi Azərbaycan Tarixi Elektron Kitabxanasının sahibəsi
832
02/01/2022

Günay Eldar qızı Məmmədova (Nəciyeva) 1989-cu il, noyabr ayının 3-də Bakı şəhərində anadan olub.

2007-ci ildə Xətai rayonunun 249 saylı orta məktəbini bitirdikdən sonra ali məktəbə qəbul olmuşdur. 2007-2012-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat fakültəsində ali təhsil almış, ərəb dili müəllimliyi və dinşünaslıq ixtisasına yiyələnmişdir.

2013-cü ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix institutunun “Vətən tarixi” ixtisası üzrə əyani doktoranturasına qəbul olmuşdur.

2019-cu ildə “Azərbaycan Səfəvi dövləti (XVII əsrin II yarısı, XVIII əsrin əvvəllərində) mövzusunda doktorluq dissertasiyasını baş vurub. Elmi işinin müdafiəsinə hazırlaşır.

Ailəlidir. 1 övladı var.

Əmək fəaliyyəti

İlk əmək fəaliyyətinə Mərkəzi Elmi Kitabxanada 2014-cü ildən başlayıb. Əvvəlcə AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasında 2014-cü il 9 dekabr tarixində kitabxanaçı vəzifəsinə işə qəbul edilib.

2015-ci il 1 sentyabr tarixində Milli Rəqəmsal Yaddaş şöbəsinə mütəxxəsis vəzifəsinə işə qəbul edilib.

2017-ci il 1 fevral tarixində Sərbəst Elektron Resurslar şöbəsinin Viki Təlimlər bölməsinin rəhbəri təyin olunub.

Youtube video portalı üçün Vikipediya ilə bağlı 6 video dərsin müəllifidir. Tərəfindən təlimlərin keçirilməsi üçün elektron Vikipediya dərslik hazırlanıb.

Əsərləri

  1. XVII əsrin II yarısında Səfəvilər dövlətinin xarici siyasəti//“Kitabi-Dədə Qorqud” və türk dünyası. “Kitabi-Dədə Qorqud”un tərcüməsi və nəşrinin 200 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları. 29 dekabr, 2015-ci il. Bakı, 2015, s. 745-751
  2. Azərbaycan Səfəvi dövlətinin beynəlxalq ticarət əlaqələri (Şah II Abbas dövrü)//Strategiya, 2016, №03 (33), may-iyun, s. 29-33
  3. Şah Sultan Hüseyn dövründə Azərbaycan Səfəvi dövlətinin xarici siyasətinə dair//Strategiya, 2015, №06 (30), noyabr-dekabr, s. 36-39
  4. XVII əsrin II yarısında Azərbaycan Səfəvi dövlətində kəndlilərin vəziyyəti//Материалы V Международной научно-практической интернет – конференции «Евразийское пространство в мировой цивилизации» посвященная 25-летию Независимости Казахстана. Астана, 2016, c. 8-13
  5. Azərbaycan Səfəvi dövlətinin beynəlxalq ticarət əlaqələri (Şah Süleyman və Şah Sultan Hüseyn dövrü)//Pedaqoji Universitetin xəbərləri, 2018, c.66, №1, s. 176-191
  6. XVIII əsrin I rübündə Səfəvi torpaqlarını bölüşdürmək uğrunda mübarizəː I Pyotrun Xəzəryanı bölgələrə yürüşü//Pedaqoji Universitetin xəbərləri, 2019, C.67, №2, s. 167-180
  7. Şeyx Cüneyd türbəsinin tarixi. Doğumunun 800-cü ilində Şeyx Zahid Gilani Beynəlxalq Simpoziumu. 12-15 dekabr, 2018 (materialları çapa hazırlanır)(Elnur Nəciyevlə həmmüəllif)
  8. Nadir şahın köçürmə siyasəti. "Nadir şah Əfşar: Tarixin gedişini dəyişdirən dahi sərkərdə”yə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans. 19-21 iyun, 2019 (materialları çapa hazırlanır) (Elnur Nəciyevlə həmmüəllif)

Əldə etdiyim nailiyyətlər

KİV-də vikipediyanın təbliği