ELNUR RASIM OĞLU NƏCIYEV
Ana səhifə > Şəxsiyyətlər > Elnur Rasim oğlu Nəciyev

Elnur Rasim oğlu NəciyevYaşadığı tarixlər -
Vəzifəsi lib.az saytının sahibi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim.
2505
02/01/2022
Profillərim: 

1989-cu il, 27 avqustda Bakıda anadan olub. 2006-ci ildə Səbail rayonunun 50 saylı orta məktəbini bitirib. 2006-2010-cu illərdə BDU-nun Tarix fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib tarixçi və tarix müəllimliyi ixtisasına yiyələnmişdir. 2010-2011-ci illərdə Sərhəd Qoşunlarında həqiqi hərbi xidmətdə olmuşdur. 2013-cü ildə magistratura təhsilini fərqlənmə ilə başa vuraraq Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslıq və tarixşünaslığı ixtisasına yiyələnmişdir2013-cü ildə “Vətən tarixi” ixtisası üzrə AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun “Azərbaycanın tarixi demoqrafiyası” şöbəsinin əyani doktoranturasına qəbul olub. “5503.02 – Vətən tarixi” ixtisasında t.ü.f.d. elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Səfəvilər dövlətinin əhalisi (tarixi-demoqrafik tədqiqat)” mövzusunda dissertasiya işini 21 yanvar 2022-ci il tarixində AAK-ın AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.30 saylı Dissertasiya şurasında müdafiə edib. 12 may 2022-ci il tarixində AAK Ekspert Şurasından “5503.02 – Vətən tarixi” ixtisasında t.ü.f.d. elmi dərəcəsi almaq üçün  müsbət rəy alıb. 10 iyun 2022-ci il tarixində isə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdırAiləlidir. Bir övladı var.

Fəaliyyəti

2013-cü ildə Bakı Asiya Universitetində “Beynəlxalq Münasibətlər tarixi”, “Böyük Britaniyanın xarici siyasəti” fənləri üzrə saathesabı müəllim işləyib. 2014-2016-cı illərdə BDU-da “Mənbəşünaslıq”, “Toponimika”, “Tarixşünaslıq”, “Tənqidi Təfəkkür”, “ABŞ tarixinin mənbəşünaslığı” fənləri üzrə saathesabı müəllim işləyib. 2022-ci ildən Bakı Mühəndislik Universitetində baş müəllim kimi fəaliyyətə başlamış və "Azərbaycan tarixi" fənnini tədris edir. 2016-cı ildə “Azərbaycan Tarixi Elektron Kitabxanası” (lib.az) saytını yaratmış və hal-hazırda bu saytı Günay Nəciyeva ilə birlikdə 3 dildə (Azərbaycan, rus və ingilis) idarə edir. 2017-ci ildə AMEA Tarix İnstitutu, Azərbaycan Diaspor şöbəsinin elmi işçisi, 2019-cu il mart ayının 19-dan 2021-ci il fevralın ayının 12-dək İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsində İnstitutun rəsmi veb saytına və rəsmi yutub kanalına məsul şəxs - baş mütəxxəsis təyin olunub.  2017-ci ilin fevralında AMEA Tarix İnstitutunun rəsmi youtube kanalını yaradaraq indiyə qədər orada 500-dən çox video yerləşdirib. 2018-ci ildə AMEA Tarix İnstitutunun rəsmi veb-saytını – tarixinstitutu.az (istoriya.az, tarikh.az, azerbaycanhistory.az) yenidən hazırlamışdır. 2021-ci ilin fevralın 12-dək bu saytın 3 dildə (Azərbaycan, rus və ingilis) idarə edib. Azərbaycan Vikipediyasında könüllü fəaliyyət göstərərək tarixi məqalələrin yaradılması və redaktəsi ilə məşğul olur. Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin və Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin üzvüdür. 2018-ci ildən - 2021-ci il fevralın ayının 12-dək AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun Gənc Alimlər və Mütəxəssislər Şurasının sədrinin müavini olub. 2019-cu ilin mart ayından başlanan (AMEA Tarix İnstitutunun ASAN Radio ilə birgə “Azərbaycan tarixi” adlı layihəsi çərçivəsində 74 video hazırlayaraq yutub kanalında yerləşdirib. 2020-ci ilin fevral ayından Akademik Tarih ve Düşünce Dergisinin indeks direktorudur və e-library.ru – Rusiya Elmi İstinadlar İndeksi (RSCI) məlumat bazasına inteqrasiya edilən Rusiya Elektron Elmi Kitabxanasında bu jurnalın məqalələrinin yerləşdirilməsini həyata keçirir. O, həmçinin 2021-2022-ci illərdə "Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi" elmi-metodik jurnalında dərc edilən məqalələrin Rəqəmsal Obyekt İdentifikatoru (DOI) ilə təmin edilməsini həyata keçirib.  2021-ci il 12 martda Azərbaycan Milli Kitabxanasında müvəqqəti böyük kitabxanaçı, 2021-ci il 12 sentyabrdan 2022-ci ilin 14 sentyabrına qədər isə böyük kitabxanaçı vəzifəsində işləyib, eyni zamanda Milli Kitabxana nəşrlərinin redaktoru olub.

Müəllifi olduğu əsərlər

 1. K.A.Nikitin. Şuşa şəhəri və Şuşa qəzasının oçerki (Ruscadan tərcümə, mənbənin tədqiqinin nəticəsi və şərhlərin müəllifi Elnur Nəciyev və Günay Nəciyeva), Bakı: “Turxan” NPB, 2022. – 84 s.

 2. Şuşa ABŞ və Böyük Britaniya mətbuatında: 1827–1915-ci illərə aid qəzet materialları əsasında.– Bakı, 2022.– 84 s. (Ə.İsmayılova ilə həmmüəllif)

 3. Ağır sınaqlarda sınmayan böyük alim: Yaqub Mahmudov. Bakı: Zərdabi-Nəşr MMC, 2022, 164 s.  (N.Xəlilovla həmmüəllif)

 4. Azərbaycan Tarixi Xəritələrdə. ATLAS. Bakı: "Azərbaycan Tarixçiləri" İctimai Birliyi, 2022, 252 s.  (Red. heyətinin üzvü)

 5. Qarabağın Alban-Qıpçaq tarixinə dair. Bakı: Turxan NPB, 2021, 72 s. (R.Əlizadə ilə həmmüəllif)

 6. Yorulmaz maarifçi – İslahatçı alim: Yaqub Mahmudov (“Azərbaycan müəllimi” qəzetinin materialları əsasında. 1989-1992-ci illər). Bakı: “Turxan” NPB, 2021, - 45 səh. (G.Nəciyeva ilə həmmüəllif)

Redaktoru olduğu əsərlər

 1. Azərbaycan Milli Kitabxanasında koronavirus (COVİD-19) pandemiyası şəraitində elektron informasiya xidmətinin təşkili. – Bakı, 2021. – 232 s.

 2. Xan Şuşinski: biblioqrafiya. – Bakı, 2021.– 188 s.

 3. Seyran Səxavət: Biblioqrafiya. ‒ Bakı, 2021. ‒ 176 s.

 4. Şuşa – Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı: biblioqrafiya. ‒ Bakı, 2021. ‒ 600 s.

 5. Sabir Rüstəmxanlı: Biblioqrafiya. – Bakı, 2022.– 544 s.

 6. Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi – 2022.– Bakı, 2022.– 888 s.

 7. Lütfi Zadə – 100: biblioqrafiya. – Bakı, 2022. – 608 s.

Məqalələri

 1. Bakının azadlığı nə üçün lazım idi? Güney Azadlıq Səsi veb saytında. 16.09.2009

 2. Mahaçqala konfransında "erməni kabusu" və elm xadimlərimizin Dağıstana növbəti "yürüşü" // Türküstan qəzeti, №38 (164), 01-07.11.2009, s. 12 

 3. Dərbənddə müsəlman oğurlanır... Sonra terrorçu kimi cəsədi tapılır // Türküstan qəzeti, 27.09 - 03.10.2009, №34 (160), s. 6 

 4. Dərbəndin qorxulu avqust yuxusu // Türküstan qəzeti, 06-12.09.2009, №32 (158), s. 13

 5. Dərbənddə rus şovinistləri ilə üz-üzə. Dərbənddə keçirilən elmi konfransda nələr yaşandı? // Türküstan qəzeti, 05-11.07.2009, №23 (149), s. 10

 6. Unudulmuş Dərbənd // Türküstan qəzeti, 14-20.06.2009, №21 (147), s. 12 

 7. "Tarixi Bab əl-Əbvab" əsərinin V.F.Minorski tərəfindən tədqiqi // Görkəmli Azərbaycan tarixçisi və şərqşünas alim Akademik Z.Bünyadovun anadan olmasının 90 illiyi münasibətilə elmi-praktik konfransının materialları. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2012, s. 181-185 

 8. Çaldıran döyüşü Səfəvi-Osmanlı mənbələrində. Bakıda Azərbaycan-Türkiyə Evinin (ATEV) təşkilatçılığı ilə "Şah Xətai-Sultan Səlim" beynəlxalq simpoziumu. 5-6 aprel, 2013-cü il. 

 9. Dərbənd IX-XII əsr ərəb coğrafiyaşünaslarının əsərlərində // Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümü münasibətilə elmi-praktiki konfransının materialları. Bakı: Baş Hesablama Mərkəzi nəşriyyatı, 2013, səh. 189-192

 10. 1514-cü il Təbriz sürgünləri. Tarix və onun problemləri. Nəzəri, elmi, metodik jurnal. Bakı, 2015, c.4, s. 82-89

 11. Населения Дербента при государстве Сефевидов// Материалы Международной научной конференции.  «Дербент в историческом процессе Кавказа и России», посвященной 2000-летию г. Дербента. Махачкала, 2015 , c. 294-301

 12. Səfəvilər dövlətinin inzibati-ərazi bölgüsü//“Kitabi-Dədə Qorqud” və türk dünyası. “Kitabi-Dədə Qorqud”un tərcüməsi və nəşrinin 200 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, 29 dekabr, 2015, s. 774-782

 13. Səfəvilərin sufi dərgahı – Ərdəbil //İslam maarifçiliyi və müasir dövr: beynəlxalq elmi konfransın materialları: 16-17 aprel 2015-ci il /AMEA, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi; elmi red. İ.Həbibbəyli.- Bakı: [s. n.],[2016].- S.493-498.

 14. Safeviler döneminde Nahçıvan’ın şehir hayatı//Nahçıvan ve Doğu Anadolu abideleri uluslararası sempozyumu (Dünü, bugünü ve yarını), 11-12 mayıs, 2015, Nahçıvan, 2016, s. 334-341

 15. Səfəvilər dövlətində əhalinin miqrasiyası//Pedaqoji Universitetin xəbərləri. Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası, Bakı, 2016, c.64, №2, s. 177-190

 16. Səfəvilər dövlətində əhalinin dini tərkibi//Bakı Universitetinin xəbərləri. Humanitar elmləri seriyası, 2016, №3, s. 139-147

 17. Səfəvilər dövlətində əhalinin demoqrafik tərkibi //Материалы V Международной научно-практической интернет – конференции «Евразийское пространство в мировой цивилизации» посвященная 25-летию Независимости Казахстана. Астана, 2016, c. 13-18

 18. Демографические проблемы в Сефевидском государстве вызванные болезнями//"Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць, 2016, Випуск 110 (№7), c. 145-149

 19. Səfəvilər dövlətinin Xəzəryanı şəhərlərinin əhalisi//Pedaqoji Universitetin xəbərləri. Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası, Bakı, 2017, c.65, №3, s. 100-112

 20. Denikinçilərin və erməni daşnaklarının Lənkəran qəzasında törətdiyi soyqırım// AMEA Tarix İnstitutu “Elmi Əsərlər” “XX əsrdə türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları” mövzusunda IV Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Xüsusi Buraxılış. №,64,65,66. Bakı, 2017, s.317-322

 21. 555 illik bir məzarın tarixçəsi // Azərbaycan tarixi şəcərə cəmiyyətinin xəbərləri, X buraxılış, Bakı, 2018, s. 236-246

 22. Milli elmin inkişafında Azərbaycan diasporunun rolu//Azərbaycan diasporu: transmilli əlaqələr. Bakı: Avropa, 2018, s. 131-152

 23. Rusiyanın Avropa ölkələri və Türkiyə ərazisində “Cənub Qaz Dəhlizi”nə qarşı fəaliyyəti, bu istiqamətdə potensial təsir imkanları və istifadə etdiyi vasitələr. Beynəlxalq Münasibətlər və Beynəlxalq İqtisadiyyat sahələri üzrə UNEC Tədqiqat fondunun təşkilatçılığı ilə keçirilən “Helios” müsabiqəsinə 2 dildə (Azərbaycan və ingiliscə) təqdim olunub. 2018-ci il.

 24. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarix elminin inkişafında yeri və rolu//Müsəlman Şərqində ilk parlamentli respublika. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları. 21-23 may, Bakı, 2018, s. 728-732  

 25. Səfəvilər dövlətində əhalinin miqrasiyası tarixindən // “Elm tarixi və elmşünaslıq: fənlərarası tədqiqatlar”mövzusunda I beynəlxalq elmi konfrans. 29-30 Oktyabr, 2018, s.370-378

 26. Anadolu'dan Safevi Devleti'ne göçler. XVIII. Türk Tarih Kongresi. Bildiri Özetleri. 1-5 Ekim, Ankara, 2018, s. 442-443 

 27. Mustafa Kamal paşanın general Harbordla görüşündə Azərbaycan məsələsi //Gənc tarixçi tədqiqatçıların “Elm günü”nə həsr olunmuş respublika konfransının materialları. Bakı: Turxan NPB, 2019, s. 53-54  

 28. Şeyx Cüneyd türbəsinin tarixi. Doğumunun 800-cü ilində Şeyx Zahid Gilani Beynəlxalq Simpoziumu. 12-15 dekabr, 2018, (G.Nəciyeva ilə həmmüəllif), s. 223-231

 29. Students learning Wikipedia editing by attending Wikicamp at Nabran. Coauthor with Gunay Mammadova.

 30. XVI-XVII əsrlərdə Təbrizdə baş verən zəlzələlərin əhali sayına təsiri // Türkiye: Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, c. 7. – 2020, sayı 1. s. 496-512.

 31. Qarabağın Alban-Qıpçaq tarixinə dair // Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, 2020, Cilt 7, Sayı 4, s. 2578-2593 (R.Əlizadə ilə həmmüəllif)

 32.  Hindistanlı alimin “Azərbaycan və Ermənistan arasında münaqişəyə yenidən baxış” adlı məqaləsində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin analizinə dair // Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, 2021, Cilt 8, Sayı 1, s. 412-425 (t.ü.f.d., dos. İ.Məmmədova ilə həmmüəllif)

 33. Qarabağ uğrunda zəfər savaşı. // Qarabağ Azərbaycandır! Zəfər epopeyası. Bakı, 2021, s.269-284 (t.e.d., professor Anar İsgəndərovla həmmüəllif)

 34. Böyük tarixçi // Olaylar qəzeti, 4-10 fevral, 2022, Nömrə 33 (4889), s.19 (Elmin Məlikov və Nazim Xəlilovla həmmüəllif)

 35. ‘’Azərbaycanın Şuşa şəhəri tarixi xəritələrdə (1802-1901-ci illər)’’, Akademik Tarihve Düşünce Dergisi, C. 9, S. 1, 2022, ss.290-303 (Günay Nəciyeva ilə həmmüəllif)

 36. Anadolu’dan Safevi Devleti’ne Göçler: Sebepleri ve Sonuçları // XVIII. Türk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan Bildiriler (V. Cilt). Göç ve İskân – İktisat Tarihi – Vakıflar Tarihi. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2002, s.55-66 

 37. Şuşa tarixinə dair dəyərli mənbə.   Karabakh. III. International Congress of Modern Studies in Social Sciences and Humanities. June 7-10, 2022. Karabagh/Azerbaijan. 2022   c.3, səh. 1-6    (Günay Nəciyeva ilə həmmüəllif)

Əldə etdiyi nailiyyətlər

 1. 28.09.2019 - İİR-in Azərbaycandakı Səfirliyinin Mədəniyyət Mərkəzi tərəfindən Fars dili kursunu ali səviyyədə (fevral, 2019) ali səviyyədə yaxşı qiymətlə bitirdiyi üçün sertifikat.

 2. 19-21.06.2019 - “Nadir şah Əfşar: Tarixin gedişini dəyişdirən dahi sərkərdə”yə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransda iştiraka və “Nadir şahın köçürmə siyasəti” mövzusunda məruzəyə görə sertifikat.

 3. 09-13.07.2019 - “Gənc arxeoloqların yay məktəbi -2019” adlı layihədə “Qəbələ tarixi arxeoloji tədqiqatlar əsasında” mövzusunda məruzə və iştiraka görə diplom.

 4. 13-14.07.2019 - Şamaxı şəhərində təşkil edilən Vikipediyaçıların yay düşərgəsində iştiraka və “Vikipediyanı necə təqdim və təbliğ etməli” mövzusunda məruzəyə görə sertifikat (Bax: Azerbaijani Wikipedians summer camp in Shamakhi)

 5. 10-13.08.2019 - "WikiCamp 2019" gənclərin Vikipediya bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi təlimlərində iştirakına görə sertifikat. (Təəssüratlarla bağlı video hazırlanıb. Bax: Wikicamp in Nabran - Part 1)  

 6. 12-15.12.2018 - “Doğumunun 800-cü ilində Şeyx Zahid Gilani” mövzusunda beynəlxalq simpoziumda iştirak etdiyinə görə sertifikat. 

 7. 2018 - Beynəlxalq Münasibətlər və Beynəlxalq İqtisadiyyat sahələri üzrə UNEC Tədqiqat fondunun təşkilatçılığı ilə keçirilən “Helios” müsabiqəsinin qalibi olub. Azərbaycan ingilis dillərində yazdığı “Rusiyanın Avropa ölkələri və Türkiyə ərazisində “Cənub Qaz Dəhlizi”nə qarşı fəaliyyəti, bu istiqamətdə potensial təsir imkanları və istifadə etdiyi vasitələr” məqaləsinə görə sertifikatla təltif olunub və pulla mükafatlandırılıb. Eyni uğuru 2023-cü ildə təkrarlayıb.  

 8. 30.11-01.12.2018 - “Şərqdə ilk demokratik respublika və onun Azərbaycan tarixində yeri” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransda iştirak etdiyinə görə sertifikat.

 9. 2018 - “Doğumunun 800-cü ilində Şeyx Zahid Gilani Beynəlxalq Simpoziumu”nda məruzə ilə çıxış etdiyinə görə sertifikat.

 10. 01-05.10.2018 - VIII. Türk Tarih Kongresində məruzə ilə çıxış etdiyinə görə sertifikat.

 11. 2018 - XX əsrdə Türk-müsəlman xalqlarına qarşı soyqırımları”na həsr olunmuş V Beynəlxalq elmi konfransda iştirakına görə sertifikat.

 12. 04.09.2017 - 21.12.2017 - XİN-də təşkil edilən 94 saatlıq ispan dili kursunu A1 səviyyə üzrə uğurla başa vurduğuna görə sertifikat. 

 13. 2017- XX əsrdə Türk-müsəlman xalqlarına qarşı soyqırımları”na həsr olunmuş IV Beynəlxalq elmi konfransda məruzə ilə iştirakına görə sertifikat.

 14. 2017- Clarivate Analytics proqramı ilə bağlı keçirilən təlimdə iştirakına görə sertifikat.

 15. 2017 - AMEA Tarix İnstitutunun Fəxri fərmanı.
 16. 2017 - “AzScienceNet”: mövcud vəziyyət, imkanları və inkişaf perspektivləri” mövzusu üzrə respublika elmi praktiki seminarında iştirak etdiyinə görə sertifikat.
 17. 2017-2018-ci illərdə tarixinstitutu.az (istoriya.az, azerbaycantarixi.az, azerbaijanhistory.az, tarikh.az) saytını hazırlayıb və sayt rəsmən 2018-ci ilin noyabrından 2021-ci ilin fevralın 12-dək onun idarəçiliyi ilə 3 dildə fəaliyyət göstərib.
 18. 2017- Mərkəzi Elmi Kitabxanada keçirilən təlimdə iştirak edib uğurla fəaliyyət göstərdiyinə görə sertifikat.
 19. 2017- Vikipediyada “Asiya ayı” mövzulu ayın qalibi olduğuna görə “Asiya səfiri” sertifikatı.
 20. 31.08.2017 - Fars dili kursunda iştirak etdiyinə və bu kursu orta səviyyədə əla qiymətlə bitirdiyinə görə sertifikat.
 21. 2017 - Vikipediyada "Mövzulu ay" layihəsində iştirak edib II-III yerləri tutduğuna görə mükafatlandırılıb. Ətraflı bax: İstifadəçi:Elnur_Neciyev
 22. Vikipediyanın "Mövzulu ay" layihəsindəki uğurlarına görə "Təşəkkürnamə” və hədiyyələrlə təltif olunub.
 23. 10.05.2016 - lib.az-ı yaradıb və 8 sentyabr tarixində istifadəyə verib.
 24. 2016 - “Avrasiya məkanı dünya sivilizasiyasında” V beynəlxalq elmi-praktiki internet konfransında iştirak və məruzəyə görə sertifikat.
 25. 14-20.08.2016 - İİR-da, Təbriz Universitetində fars dilinin tarixi, dil meyarı, Sədişünaslıq, fars dilinin yazı və qrammatikası və b. fənlər üzrə keçirilən  ixtisasartırma kurslarında iştiraka görə diplom. 
 26. 11.01.2016 - Fars dili kursunu ibtidai səviyyədə əla qiymətlə bitirdiyinə görə sertifikat.
 27. 2013 - “İFSC Climbing World Cup Baku 2013” yarışında hakimliyə görə sertifikat, GİZ -in Bələdçilik üzrə təlim kursunu müvəffəqiyyətlə bitirdiyinə görə diplom.