BIR DƏYƏRLI HƏDIYYƏ VƏ XAN XƏZINƏSINDƏN ƏLDƏ ETDIYIMIZ YENI KITABLAR
Ana səhifə > Xəbərlər > Bir dəyərli hədiyyə və Xan xəzinəsindən əldə etdiyimiz yeni kitablar
1023    
21/04/2021

20 aprel tarixində kitabxanamıza daha 5 kitab əlavə etdik. Bu kitablardan biri hədiyyə, digər 4-ü isə Xan xəzinəsi yeni gətirilən kitablar arasından seçdiyimiz 4 maraqlı əsərdir.

Əldə etdiyimiz BİR DƏYƏRLİ HƏDİYYƏ müəllifi tarix üzrə fəlsəfə doktoru, BDU-nun Şərqşünaslıq fakültəsinin müəllimi Aytac xanım Şirəliyeva olan "X əsrin ərəbdilli müəllifi Əbu Mənsur əs-Sə'əlibi Azərbaycan tarixi haqqında" adlı əsərdir. Dəyərli hədiyyəyə görə Aytac xanıma təşəkkürümüzü bildirir və elmi fəaliyyətinin davamlı olmasını arzu edirik. Onun qələminin məhsulu olan bu əsər Əbu Mənsur əl-Hüseyn ibn Məhəmməd əs-Sə'əlibinin "Ğurar əxbar muluk əl-furs və siyarihim" əsəri əsasında Azərbaycan tarixinin erkən orta əsrlər dövrünün tədqiq olunmasına həsr olunub. Monoqrafiya Azərbaycan tarixinin III-VII əsrlərini əhatə edir. Əsərdə həmin dövrdə Azərbaycanın ictimai-siyasi və dini-ideoloji həyatı haqqında mühüm məlumatlar və "Ğurar əxbar muluk əl-furs və siyarihim" əsərindən Azərbaycan tarixinə dair seçmələr (əlavə şəklində) öz əksini tapmışdır. Təqdim edilən əsərdə Sasanilər Azərbaycan ərazisində apardığı köçürmə siyasətindən, bunların siyasi, hərbi, dini məqsədlərindən bəhs edilir. Geniş faktiki materiallar əsasında Azərbaycanda imperiyanın şəhərsalma siyasətinə nəzər salınmışdır. Monoqrafiyada mühüm məqamlardan biri də Azərbaycanın qonşu ölkələrlə əlaqələri məsələsidir. Ərəblərin hərbi yürüşləri nəticəsində Azərbaycanın işğalı, Albaniya dövlətinin siyasəti və s. maraq doğuran məsələlər də əsərdə öz geniş izahını tapmışdır.      

Xan Xəzinəsindən bu dəfə əldə etdiyimiz kitablardan BİRİNCİSİ "Qərbi Avropada Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin çirkin əməlləri" adlanan materiallar məcmuəsidir. Bu məcmuə 1984-cü ildə çap olunub. Əsərin tərtibçiləri Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş əməkdaşı Filip Eyci və amerikalı jurnalist Luis Vulfdur. 320 səhifəlik bu əsəri qələmə alan müəlliflərdən Filip Eyci Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş əməkdaşı olması onu mənbə kimi dəyərli edir. Filip Eycinin hələ 1979-cu ildə "MKİ-nin məxfi işləri" adlı əsəri rusca tərcümə olunaraq postsovet məkanında çap edilib. Sizə təqdim edilən "Qərbi Avropada Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin çirkin əməlləri" adlanan materiallar məcmuəsində ABŞ və Qərbi Avropanın bir sıra ictimai xadimləri və jurnalistləri Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin təxribatçılıq fəaliyyətini ifşa edir, onun iş üsulları və metodları ilə tanış edirlər. Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.

 İKİNCİ əsər "Zəngilan: Ermənistan işğalının ağır nəticələri" adlanır. 2019-cu ildə çap edilən bu əsər Ermənistanın silahlı təcavüzü və işğalı nəticəsində Zəngilan rayonunun itki və tələfatlarının miqyası və qiymətləndirmənin nəticələrini özündə əks etdirir, rayonun bütün yaşayış məntəqələri üzrə qiymətləndirmənin nəticələrinə dair statistik məlumatlar verilir və dəymiş ziyanın beynəlxalq təcrübə əsasında hesablanmasının nəticələrindən bəhs olunur. Kitab Fuad Hüseynovun rəhbərliyi altında İşçi Qrupu tərəfindən hazırlanıb. Məlum olur ki, müxtəlif sahələr üzrə 1993-2014-cü  illər ərzində Zəngilan rayonuna dəymiş zərərin məbləği 6 450 231 575 AZN-dir. .       

ÜÇÜNCÜ əsər isə müəllifləri Oqtay Zəngilanlı və Alı Rəhimoğlu olan "Zəngilan: tarixi, coğrafiyası, iqtisadiyyatı" adlanan 2015-ci ildə çapdan çıxan  əsərdir. Bu əsərdə rayonun tarixi keçmişi ilə bağlı yazılı, maddi-mədəniyyət, tarixi abidələri barədə söhbət açılır.

DÖRDÜNCÜ əsər isə müəllifi Qaimməqam Rüştü Türkər olan "Qafqaz Türk İslam Ordusu Bakı yollarında" adlı 2008-ci ildə çap olunan əsərdir. Bu əsər müəllifin "Böyük hərbdə Bakı yollarında 5-ci Qafqaz piyada firqəsi" adlanan xatirələri əsasında tərtib edilib. Əsər ilk dəfə 1934-cü ildə çap edilib. Adından da göründüyü kimi Qafqaz İslam Ordusunun Bakı əməliyyatı və keçdiyi yol xəritəsini izləmək baxımdan olduqca dəyərli mənbədir. Rüştü bəy Ərkani hərbi rəisi minbaşıdır. Kitabı təşkil edən  gündəliklər birbaşa döyüş meydanlarında yazılmışdır, orada komandanlıqdan Ərkani hərbə daxil olan əmr və sərəncamlar, təlimatlar, eləcə də burada gedən raport, təliqələr, şifrəli məxfi sənədlər əks olunur. Bakı uğrunda gedən ölüm-dirim döyüşlərində Bakıya düşmən qüvvələri içərisinə nümayəndə kimi ilk olaraq o ayaq basır. Düşmənin danışıqsız təslim aktını da o diqtə edir. Əsər Rüştü bəyin də qeyd etdiyi kimi Ərkani Hərbiyyə Rəyasəti Cəliləsinin 1.12.1933 tarixli və 43991 nömrəli əmrləri əsasında tərtib edilib.