ELEKTRON KITABLARIN SATIŞI - II
Ana səhifə > Xəbərlər > Elektron kitabların satışı - II
1515    
14/01/2020

Sizə elektron kitabları münasib qiymətə təklif edirik. Daha çox kitab sifariş versəniz istədiyiniz kitabı daha münasib qiymətə əldə edə bilərsiniz. Siyahıda olmayıb axtardığınız kitab olarsa bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bunun üçün əlaqə bölməsinə daxil olub bizə yazın. (http://lib.az/contact-us/) Sizin üçün yalnız tarixi kitabları deyil, istənilən elm sahəsi üzrə nəşr edilən kitabların elektron satışını təşkil edirik. Bunun üçün siz axtardığınız kitabı yazın biz sizin üçün təşkil edək. 

 

Kitabın adı və müəllifi

 

1

Görüryılmaz Mustafa. Türk Qafqaz İslam Ordusu və ermənilər (1918) [Mətn] /Dr. Mustafa Görüryılmaz; red. A.Ağaoğlu.- B.: Qismət, 2008. - 407 s.

 

2

Görüryılmaz Mustafa. Türk Qafqaz İslam Ordusu və Ermənilər (1918).-Bakı: Qismət , 2009. 408 s.

 

3

Göyalp Ziya. Türkçülüyün əsasları [Mətn] /Ziya Göyalp; Azərbaycan türkcəsinə çevirən, ön söz, izah və şərhlərin müəllifi. E.Mustafaoğlu; Hazırlayan. İ.Allahverdiyev.- B.: Maarif, 1991.- 175 s

 

4

.Göyalp Ziya. Türkçülüyün əsasları [Mətn] /Z.Göyalp; Azərb. türkcəsində hazır., ön söz, açıqlamaların müəl. E. Mustafa; red. Z.H.Bayramlı; rəyçi Ə.Elçibəy; [üz qabığının rəssamı E.A.Cəlilov]B.: ["Xəzər Universiteti"], 2010.- 208 s.

 

5

Göyüşov Altay Rəşid oğlu. 1917-1920-ci illərdə Şimali Qafqaz dağlılarının azadlıq uğrunda mübarizəsi /Altay Göyüşov; Elmi red.: Ə. Muxtarova; Bakı Dövlət Universiteti Tarix Fakültəsi, Türk və Qafqaz xalqları tarixi kafedrası.-B., 2000.- 352 s.

 

6

Göyüşov Rəşid Bahadur oğlu. Azərbaycan arxeologiyası [Mətn] /R. Göyüşov ; red. V. Əliyev ; rəyçilər. T. Bünyadov, N. Rzayev, M. Hüseynov. B.: İşıq, 1986. 185, [3] s.: fotoşək

 

7

Göyüşov Rəşid Bahadur oğlu. SSRİ arxeologiyası [Mətn]: dərs vəsaiti /R.B.Göyüşov, A.İ.Martınov; elmi red. M.Hüseynov; ön soz. Z.Bünyadov.- Bakı: Maarif, 1990.- 269, [3] s. , şək. ; 22 sm.

 

8

Gülmalıyev Mətləb Məhərrəm oğlu. XIX-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın aqrar tarixi [Mətn]: (tarixşünaslıq problemi) /M.M.Gülmalıyev; Red. M.İsmayılov.- B.: Bakı Universiteti, 1991. -134 s.

 

9

Günəş mədəniyyət ocağı [Mətn] /Çapa haz. Həsən.- M.Tehran: 1994.- 128 s

 

10

Gəncəli Sabir. Qadın, gözəllik və ülviyyət [Mətn]: ensiklopedik toplu (azərbaycan, ingilis və rus dillərində) /S.Gəncəli; ön söz. Z.Quliyeva.- Bakı: Azərbaycan, 2001.- 336 s., fotoşək., portr., ill.; 27 sm

 

11

Black Mass [Text] : apocalyptic religion and the death of Utopia /J. Gray London: Penguin Books, 2008 IX, 342, p.

 
 

12

The new silk road [Text] : educational adventures in energy and environment /T. Goltz ; [design R. Ralston, A. Aleskerov London: The European Azerbaijan Society, 2011. 183p

 

13

Old Baku [Text] /C. Qajar ; edt. A. Abbasov ; trl. R. Samadov.Baku: Oka Ofset, 2009.204p

 

14

The Armenian file [Text]: the myth of innocence exposed /pref. Kamuran Gürün.İstanbul: Yaylacık Matbaacılık, 2007.XIX, 412 p.

 

15

Türk kimliği /A. Gökdemir; yayım yönet. Ş. Karaca; red. A. Akbaş; kapak. H. Alper Kocataş. Ankara, 2008, 144 s.

 

16

Ümmetten millete [Metn]: Ahmet Ağaoğlu' nun Sırat-ı müstakim ve Sebilürreşad dergilerindeki yazıları üzerine bir inceleme /A. Gündoğdu; yayım yönet. A. Sarıgöl; ed. D. Saraç; kapak. Y. Karaaslan.. 2007, 352 s.

 

17

Türkiye coğrafyasının uygarlıkları [Metn] /E. Güney, U. Güney ; edt. T. Aslan. Ankara, 2015, 328 s.

 

18

Meşin [Mətn] /H.M.Güneyli. 1999, 176 s.

 

19

Great Britain [Text] /D. Else, D. Atkinson, J. Bainbridge. London: Planet Publications Pty, 2009, 1052 p.

 

20

Güldeste 1 [Metn]: Bayraklarda hilalimiz /Haz. Prof. Dr. Tamilla Abbashanlı-Aliyeva, R. B. Köken, F. B. Halıcı Gökfiliz. Eskişehir: Özkağıtçılık, 2014. 271 s.:

 

21

Günəş kimi parlaq [Mətn] : Heydər Əliyev şəxsiyyəti mətbuat prizmasında /tərt. ed. B. Abbaszadə ; red. Ş. Yaqubov ; rəssam K. Abdin ; foto. F. Bağırov [və b.]. Bakı: Sirdaş, 1995, 64 s.

 

22

A short history of the English people [Text] /J. R. Green. London, 1902, 872 p.

 

23

Public finance and public policy [Text] /J. Gruber. New York: Worth Publishers, 2007.,iXXXVIII, 756, [35] p.

 

24

Family and family life in modern azerbaijani village [Text] /N. Guliyeva; reviewer E. A. Kerimov, I. M. Guliyeva. Baku, 2011, 270 p.

 

25

Armenians and the Allies in Cilicia, 1914-1923 [Text] /Yucel, Guclu.; editor. M. Hakan, Yavuz. Salt Lake City: University of Utah Press, 2010, 281 p.