AZƏRBAYCAN TARIXŞÜNASLIĞINA DAIR DƏYƏRLI ƏSƏRLƏR
Ana səhifə > Xəbərlər > Azərbaycan Tarixşünaslığına dair dəyərli əsərlər
4134    
18/04/2022

Azərbaycan Tarixşünaslığına dair dəyərli əsərlərdən bəzilərini sizlərə təqdim edirik. Bu əsərlərin hər biri tariximizin müəyyən dövrünün araşdırılması barədə fikir formalaşdırılması baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

1. Eynulla Mədətli. Azərbaycan həqiqətləri İran tarixşünaslığında. Bakı: Təhsil, 2011, 272 s.

Eynulla Mədətlinin "Azərbaycan həqiqətləri İran tarixşünaslığında" monoqrafiyası Azərbaycan tarixinin bütün dövrlərini saxtalaşdırmağa cəhd edən İran-fars şovinistlərinə verilmiş tarixi əsaslara, gərgin elmi araşdırmalara söykənən əsaslı cavabdır. Monoqrafiyada müəllif danılmaz tarixi həqiqəti müdafiə edir, təkzibolunmaz faktlarla həqiqəti ortaya çıxardır.

2.  Əli Hüseynzadə. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan tarixşünaslığı. Bakı: Azərbaycan SSR EA Nəşriyyatı, 1967, 222 s.

Əsərdə öyrənilən materialın xarakteri və mövzunun tələbinə görə, tarixşünaslıq ilə yanaşı mənbəşünaslıq elementləri də öz əksini tapmışdır. Əsərdə XIX əsrin birinci yarısında Azərbaycan tarixşünaslığı, XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan tarix elminin inkişafı və maarifçi-demokratların tarixə baxışı, XIX əsrin ikinci yarısında xronist-tarixçilər və onların tarixə baxışı kimi məsələlər öz əksini tapmışdır.      

3. İsgəndərov A. 1918-ci il mart qırğınının tarixşünaslığı. Bakı: Mütərcim, 1997, 184 s.

Mart qırğını, yoxsa "mart qiyamı"? Azərbaycanlılara qarşı soyqırımı, yoxsa "vətəndaş müharibəsi"? Bakı Soveti "Müsavat"dan niyə ehtiyat edirdi? 1918-ci il mart qırğınından Sovet Rusiyasının və V.İ.Leninin xəbəri vardımı? Bakıda mart qırğınına rəhbərlik edən Stepan Şaumyan əslində kim idi? 1918-ci ilin mart qırğını barədə bolşevik konspesiyası nədən ibarətdir? Mühacir tarixşünaslığı qanlı hadisələrdən necə bəhs edir? Xarici tədqiqatçılar Azərbaycan tarixinin 1917-1920-ci illər mərhələsinə niyə obyektiv yanaşmağa çalışırlar? Çağdaş Azərbaycan tarixçiləri mart qırğını haqqında nə yazmış və necə yazmışlar?   

Müəllifin Azərbaycan tarixinin 1917-1920-ci illər dövrünə aid üç hissədən ibarət tədqiqatının birinci kitabında bu suallara qərəzsiz, obyektiv, elmi açıqlamalar verilir. Monoqrafiya mütəxəssislər, tələbələr və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.