"6 DEKABR" TARIXIMIZDƏ
Ana səhifə > Xəbərlər > "6 Dekabr" tariximizdə
1620    
05/12/2017

1846-cı ildə - Rusiya çarı I Nikolay Cənubi Qafqazda bəy və ağaların hüquqları haqqında qanun (reskript) imzalayıb. Qafqazın ilk canişini qraf S.Vorontsovun təşəbbüsü ilə hazırlanan sənəd çar Rusiyasının işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarında bəy və ağaların mülkiyyət hüquqları, onların kəndlilərlə münasibətləri və s. əksini tapmışdı. 1841-ci ildə azərbaycanlı bəy və ağaların torpaqlarının müsadirə olunması barədə qanun verilməsi yerlərdə üsyanlara səbəb olmuşdu və onun icrası dayandırılmışdı. Yeni qanunda ilk dəfə olaraq bəy və ağalara məxsus torpaqlar onların irsi mülkiyyəti kimi təsdiq olunurdu.

1880-ci ildə - "Ziya" qəzeti "Ziyayi-Qafqaziyyə" adı altında çıxmağa başladı. Özü də bu qəzet mətbəə üsulu ilə çap olunurdu. Onun nəşri 1884-cü il iyunun 1-dək davam etdi. Bu müddət ərzində qəzetin 104 nömrəsi çıxdı. "Ziyayi-Qafqaziyyə" qəzeti daha geniş proqram üzrə nəşr olunurdu. Bu proqramda ictimai-siyasi problemlərə də geniş yer verilirdi. Lakin o, öz sələfi ilə müqayisədə irəliyə elə bir ciddi addım ata bilmədi.

1881-ci ildə - Azərbaycan rabitəsinin yarandığı gündür. Bakıda ilk telefon rabitə qurğusu istifadəyə verilib. Prezident İlham Əliyevin 2006-cı ildə həmin tarixin 125 illiyi münasibətilə imzaladığı sərəncama əsasən, 6 dekabr rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsi işçilərinin peşə bayramı günü elan edilib.

1883-cü ildə - Arxeoloq və dilçi, 1932-ci ildə SSRİ EA-nın akademiki, 1936-1937-ci illərdə 1936-1937-ci illərdə SSRİ EA-nın Azərbaycan filialının Tarix, Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun direktoru, 1945-ci ildə isə AEA-nın fəxri akademiki, Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni, Lenin ordeni və medallarla təltif olunmuş, SSRİ Dövlət mükafatı laureatı İvan İvanoviç Meşşaninov (1883-1967) Başqırdıstanın Ufa şəhərində anadan olmuşdur. 

1993-cü ildə - Milli Məclisin qərarı ilə Azərbaycanın yeni Konstitusiyasının layihəsinin hazırlanması ilə bağlı ilk işçi qrup - müvəqqəti komissiya yaradılıb. Komissiyanın fəaliyyəti qeyri-qənaətbəxş olduğundan 1994-cü ilin mayında onun tərkibi yeniləndi. Bununla belə, komissiya Konstitusiya hazırlığı yönündə real fəaliyyət göstərə bilmədi. Bu arada ölkədə yaşanan mürəkkəb proseslər, dövlət çevrilişi cəhdləri və s. ölkə rəhbərliyinin məsələ ilə
bilavasitə məşğul olmasını mümkünsüz edirdi. Nəhayət, 1995-ci il mayın 2-də prezident Heydər Əliyevin sədrliyi ilə Konstitusiya komissiyası yaradıldı və Əsas Qanunun layihəsi hazırlandı.   

1997-ci ildə - Dirijor, Xalq artisti, professor Kamal Canbaxış oğlu Abdullayev (1927-1997) vəfat edib. 

2006-cı ildə - Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Baba Mahmud oğlu Mirzəyev (Baba Mahmudoğlu) (1940-2006) Bakı şəhərində vəfat edib.