"27 NOYABR" TARIXIMIZDƏ
Ana səhifə > Xəbərlər > "27 Noyabr" tariximizdə
987    
27/11/2017

1870-ci ildə - Şərqşünas, tarixçi və filoloq, Rusiya Elmlər Akademiyasının ilk azərbaycanlı üzvü, London şəhərində Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Kral Cəmiyyətinin üzvü, Danimarkanın Kopenhagen şəhərində Şimali Antikvarilər Kral Cəmiyyətinin üzvü, Rusiya Elmlər Akedemiyasının 3 dəfə Demidov medalı mükafatçısı, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının kraliçası Elizavetanın Qızıl Medal laureatı, Britaniya Kral Şərqşünaslar Cəmiyyətinin üzvü Mirzə Kazım bəy (Məhəmməd Əli Kazımbəy) (1802-1870) Peterburqda vəfat etmişdir. Akademik İ.N. Borcinin onun haqda yazdığı nekroloqda deyilir: “Nə qədər ki, Şərq haqqında məlumatlar işlənəcək-bu iş heç vaxt dayandırılmayacaqdır-Kazım Bəyin adı şöhrətlə çəkiləcəkdir”. Mirzə Kazım bəy Azərbaycan elminə dünya şöhrəti qazandırmış, bəşər elminin inkişafında müstəsna rol oynamış, zəngin elmi qüdrətə, ensiklopedik biliyə malik olmuşdur. Görkəmli mütəfəkkir, xalqımızın fəxri, fövqəl zəka və istedad sahibi olan Mirzə Kazım Bəy şərqşünaslıq, ədəbiyyat, dil, fəlsəfə, tarix, hüquq, dinşünaslıq, etika, etimologiya, etnoqrafiya, pedaqogika, ədəbi tənqidlə əlaqədar dünya elmi üçün bu gün də böyük əhəmiyyət kəsb edən, nadir mənbələrdən hesab olunan bir sıra fundamental əsərlər yazmış, bir çox dünya dillərinin kamil bilicisi olmuş, eyni zamanda görkəmli elm və təhsil təşkilatçısı kimi böyük şöhrət tapmışdır. 

1945-ci ildə - Azərbaycanın Güneyində Azərbaycan Müəssislər Məclisi noyabrın 27-dən dekabrın 1-dək Milli Məclisə ümumi seçkilər keçirtdi.

1988-ci ildə - Ermənistan SSR-in Quqark, Spitak və Stepanavan şəhərlərində türk-müsəlman əhalinin deportasiyası terror və qətllərlə müşayiət olunub. Üç gün (27-29 noyabr) ərzində erməni silahlı dəstələri tərəfindən 33 azərbaycanlı qətlə yetirilib. Bu hadisədən sonra Ermənistandakı türk-müsəlman əhalinin kütləvi köçü son mərhələyə qədəm qoyub. 

1991-ci ildə - Dağılmaqda olan imperiyanın sonuncu mərkəzi orqanı - SSRİ Dövlət Şurası Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair növbəti deklarativ qərar qəbul edib. Qərarın adı onun mahiyyətindən xəbər verirdi: "DQMV-də, Azərbaycan Respublikasının və Ermənistan Respublikasının sərhədyanı rayonlarında vəziyyəti sabitləşdirmək tədbirləri haqqında". Sənəddə Dağlıq Qarabağ ayrıca ərazi subyekti kimi göstərilmiş və onun Azərbaycanın ərazisi olduğu heç bir yerdə qeyd olunmamışdı. Bu, 1989-cu ilin yanvarından, yəni Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti xüsusi idarəetmə forması ilə Moskvanın nəzarətinə veriləndən sonra ittifaq orqanları tərəfindən qəbul edilən qərarların davamı idi. SSRİ Dövlət Şurası Ermənistandan Dağlıq Qarabağın ilhaqı haqqında qərarı (1 dekabr 1989) ləğv etməyi tələb etsə də, İrəvan bunu qulaqardına vurdu.

1992-ci ildə - Azərbaycanla Macarıstan (ölkəmizin müstəqilliyini 1991-ci il dekabrın 26-da tanıyıb) arasında diplomatik münasibətlər qurulub.   

1995-ci ildə - Azərbaycan Respublikasının  Konstitusiyası qüvvəyə minmişdir.

2015-ci ildə - Türkoloq-alim, filologiya elmləri doktoru, akademik, Azərbaycan Respublikasının xalq maarifi naziri (1993), Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun direktoru, Bakı Dövlət Universitetinin türkologiya kafedrasının müdiri, AMEA-nın həqiqi üzvü Tofiq İsmayıl oğlu Hacıyev (1936-2015) vəfat etmişdir.