“3 YANVAR” TARIXIMIZDƏ
Ana səhifə > Xəbərlər > “3 Yanvar” tariximizdə
1377    
02/01/2017

1109-cu ildə - Böyük Azərbaycan mütəfəkkiri Xətib Təbrizi Bağ-dad şəhərində vəfat edib. Bağdadın “Bab Əbrəz" qəbiristanlığında dəfn olunub.

1804-cü ildə - yanvarın 2-dən 3-nə keçən gecə rus qoşunları Gəncə qalasına hücuma başladılar. Gəncə xanı Cavad xan oğlu ilə birlikdə general Pavel Sisianovun başçılıq etdiyi rus qoşunları ilə döyüşdə qəhrəmancasına həlak oldu. Cavad xan Şahverdi xan Ziyadoğlu Qacar oğlu 19 il (1785-1804) Gəncənin xanı olmuşdur. Xanlıq işğal edilən kimi ləğv edildi və adı dəyişdirilərək Yelizavetpol qoyuldu.

1887-ci ildə - Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndə-lərindən biri Yusif Vəzir Çəmənzəminli anadan olub. O, Azərbay-can Cümhuriyyətinin Osmanlı imperiyasında ilk səfiri olub. Müstə-qil Ukrayna Respublikası yarandıqdan sonra da Azərbaycan Cumhuriyyəti bir müddət Yusif Vəziri Ukraynada diplomatik nümayəndə təyin edir.

1905-ci ildə - Qarşılıqlı Borcvermə Cəmiyyəti Gəncədə fəaliyyətə başladı.

1907-ci ildə - Məşhur pianoçu, Xalq artisti, professor Kövkəb Kamil qızı Səfərəliyeva (1907 - 1985) anadan olub.

1916-cı ildə - Əməkdar müəllim, Azərbaycanın qabaqcıl maarif xadimi Sona Tağıyeva Bakıda anadan olub.     

1919-cu ildə - general-mayor Tomson Dövlət Bankının Bakı şöbəsinin açıldığını bildirdi və T.V.Hevelkeni öz nümayəndəsi təyin etdi. 

1927-ci ildə - Şair Səməd Mənsur (1879-1927) cəmi 48 yaşında faciəvi şəkildə Bakıda dünyadan köçüb. Səməd Mənsur 1905-ci ildən şeirləri ilə mətbuatda çıxış edib, 1918-ci ildə "Şeypur" jurnalında baş mühərrir olub. "Molla Nəsrəddin"də ədəbi parçalar, "Bəsirət" və "Tuti"də şeirlər çap etdirib, xırda pyeslər yazıb.  Bakının bir sıra mədəni-maarif cəmiyyətlərinin, teatr truppalarının rəhbərlərindən olub.                                         

1955-ci ildə - İctimai-siyasi xadim Oqtay Əsədov anadan olub. 2000 və 2005-ci illərdə Milli Məclisin deputatı seçilib, 2005-ci ilin dekabrından parlamentin sədridir.

1990-cu ildə - SSRİ rəhbərliyinin qərarı ilə Sovet Ordusunun hissələri "erməni əhalisinin müdafiəsi məqsədilə" Azərbaycan ərazisinə yeridilməyə başlayıb. Bu, "20 Yanvar" qırğınına hazırlıq idi.

1992-ci ildə - 1991-ci il sentyabrın 29-da paritet əsasında iqtidar və müxalifəti təmsil edən 8 nəfərdən ibarət yaradılan Milli Müdafiə Şurasının buraxılması barədə Respublikanın prezidenti 1992-ci il yanvarın 3-də fərman verdi. Dövlət Müdafiə Komitəsi təsis edildi.

2004-cü ildə - Bakıda Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti və ABŞ-ın Müdafiə Nazirliyi arasında "Kütləvi qırğın silahlarının yayılmasının qarşısının alınmasında əməkdaşlıq haqqında saziş" imzalanıb.