"TÜRK FƏTHLƏRI TARIXI (889-1269)" KITABININ YENI NƏŞRI IŞIQ ÜZÜ GÖRÜB. (+PDF) 
Ana səhifə > Xəbərlər > "Türk fəthləri tarixi (889-1269)" kitabının yeni nəşri işıq üzü görüb. (+pdf) 
1575    
27/05/2017

Türkiyədə ilk dəfə 1937-ci ildə erməni müəllif tərəfindən türkcəyə "Türk fütuhatı tarixi" adı altında nəşr edilən mənbə 2017-ci ildə "Türk fəthləri tarixi" adı ilə təkrarən nəşr edilib. 

Qeyd edək ki, XIII əsr müəllifi Vardan Araveltsi tərəfindən qələmə alınan əsərdən müəyyən parçalar 1860-ci ildə Dyulorie tərəfindən fransızcaya,   1861-ci ildə ruscaya, 1937-ci ildə isə türkcəyə tərcümə edilib.  

Türk tarixində orta əsrlər dövrünün, xüsusilə də 889-1269-cu illərdə baş verən hadisələrin tədqiqində dəyərli mənbə olan "Ümumi Tarix" əsərinin müəllifi Vardan Araveltsi alban tarixçi Mxitar Qoşun tələbəsi olub.

Mənbə türk, rum, erməni və gürcü tarixinin öyrənilməsi baxımdan əhəmiyyətlidir. Əsərin müəllifinin erməni tarixçisi adlandırılması mənbədən istifadə zamanı tənqidi yanaşmanı zəruri etsə də, ümid edirik ki istifadəsi dövrün tədqiqatçıları üçün faydalı olacaqdır.    

kitabın köhnə nəşri ilə tanış olmaq üçün linkə daxil olun: Türk fütuhatı tarixi"