ERMƏNISTAN, İRAN VƏ İSLAM BIRLIYI DÖVLƏTLƏRINDƏ MÜSƏLMAN MƏNŞƏLI ƏSAS ETNIK QRUPLAR
Ana səhifə > Ermənistan, İran və İslam Birliyi dövlətlərində müsəlman mənşəli əsas etnik qruplar
Müəllif: Perry-Castañeda Library Map Collection,    İl: 1992

İnzibati ərazi: Qafqaz, Ön Asiya, Mərkəzi Asiya

ERMƏNISTAN, İRAN VƏ İSLAM BIRLIYI DÖVLƏTLƏRINDƏ MÜSƏLMAN MƏNŞƏLI ƏSAS ETNIK QRUPLAR

Xəritə 1992-ci ildə Ermənistan, İran və İslam Birliyi dövlətlərində müsəlman mənşəli əsas etnik qrupları göstərir.