XVI ƏSRDƏ AZƏRBAYCAN
Ana səhifə > XVI əsrdə Azərbaycan
Müəllif: Azərbaycan SSR Atlasından,    İl: 1963

İnzibati ərazi: Azərbaycan

XVI ƏSRDƏ AZƏRBAYCAN

Xəritə XVI əsrdə Azərbaycanın Səfəvilər dövləti tərkibində inzibati ərazi bölgüsünü göstərir.