ƏHƏMƏNILƏR IMPERIYASININ XƏRITƏSI TƏXMINƏN E.Ə. 500-CÜ ILDƏ
Ana səhifə > Əhəmənilər imperiyasının xəritəsi təxminən e.ə. 500-cü ildə
Müəllif: -,    İl: -

İnzibati ərazi: Köhnə Dünya

ƏHƏMƏNILƏR IMPERIYASININ XƏRITƏSI TƏXMINƏN E.Ə. 500-CÜ ILDƏ

Xəritə e.ə. 500-cü ildə Əhəmənilər imperiyasını I Dara dövründə əhatə etdiyi əraziləri göstərir.