TEYMURUN MÜSTƏMLƏKƏLƏRI
Ana səhifə > Teymurun müstəmləkələri
Müəllif: Malise Ruthven, Azim Nanji,    İl: 2004

İnzibati ərazi: Cənub-Şərqi Avropa, Şimali-Şərqi Afrika və Asiya

TEYMURUN MÜSTƏMLƏKƏLƏRI

Xəritədə XIV əsrin sonu-XV əsrin əvvəllərində Əmir Teymurun müstəmləkələri göstərilmişdir.