AZƏRBAYCAN TARIXI. YEDDI CILDDƏ. VII CILD
Ana səhifə > Ümumiləşdirilmiş əsərlər > Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. VII cild
Müəllif Müəlliflər kollektivi
Nəşr olunduğu il 2008
Bölmə Ümumiləşdirilmiş əsərlər
Səhifə sayı 608
Dil Azərbaycanca
Baxış sayı 16975
Yükləmə sayı 6702
YÜKLƏ

AZƏRBAYCAN TARIXI. YEDDI CILDDƏ. VII CILD KİTABI HAQQINDA

"Azərbaycan tarixi"nin VII cildi Azərbaycanın 1941-ci ilin iyun ayından 2002-ci ilədək olan mürəkkəb, ziddiyyətli tarixi dövrünü əhatə edir. Kitab üç bölmədən ibarətdir. I bölmədə Azorbaycanın İkinci dünya müharibəsi dövrü tarixi, II bölmədə 1945-1991-ci illərdə, xüsusən 1970-ci illərdə və 1980-ci illərin birinci yarısında iqtisadi və mədəni yüksəliş, 80-ci illərin sonlarında başlanan milli oyanış, demokratik  hərəkat,  III  bölmədə  isə  respublikanın  suverenliyini bərqərarlaşdırılması, müstəqil dövlətçiliyin qurulması və möhkəmləndirilməsi, ölkənin iqtisadi, siyasi, mədəni inkişafı arxiv sənədləri, dövri mətbuat materialları və mövcud elmi ədəbiyyat əsasında şərh olunur.