AZƏRBAYCAN TARIXI. YEDDI CILDDƏ. VI CILD
Ana səhifə > Ümumiləşdirilmiş əsərlər > Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. VI cild
Müəllif Müəlliflər kollektivi
Nəşr olunduğu il 2008
Bölmə Ümumiləşdirilmiş əsərlər
Səhifə sayı 568
Dil Azərbaycanca
Baxış sayı 7898
Yükləmə sayı 3438
YÜKLƏ

AZƏRBAYCAN TARIXI. YEDDI CILDDƏ. VI CILD KİTABI HAQQINDA

Bu cilddə Vətən tarixinin mürəkkəb və ziddiyyətli dövrlərindən biri olan 20-30-cu illərin uğurlu və məşəqqətli tarixi hadisələri nəzərdən keçirilir. Sovet hakimiyyətinin qurulması, "milli" dövlət quruculuğu, sənayeləşdirmə və kollektivləşdirmə, mədəni həyat, idarəetmənin zorakılıq, görünməmiş cəza tədbirləri ilə müşayiət olunan inzibati-amirlik sistemi, eləcə də yeni cəmiyyət qurmağın bütün ağırlıqlarını çiyinlərində daşıyan milyonlarla zəhmətkeşin gərgin əmək fəaliyyəti indiyədək öyrənilməmiş arxiv sənədləri və dövri mətbuat materialları əsasında tam və hərtərəfli şərh olunur.